Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Kurum hakkında temel bilgiler

   

  T.C.

  ADALET BAKANLIĞI

  BAKIRKÖY KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

  GENEL DURUM RAPORU

  1)CEZA İNFAZ KURUMUNUN YERLEŞİM ALANI

  Ceza İnfaz Kurumumuz İstanbul Bakırköy Lepra Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesinin yanında 28/01/2008 tarihinde hizmete açılmıştır. Ceza İnfaz Kurumumuz şehir merkezinde olup, Bakırköy Adliye Sarayına takribi 3 km’dir.Doğusunda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 112 acil servis komuta merkezi, batısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi, güneyinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, kuzeyinde Prof.Dr.Üstün KORUGAN böbrek vakfı bulunmaktadır.

   

  A)MİMARİ YAPI VE GENEL BİLGİLER :  Mimari yapı itibari ile “Tipsiz Kapalı Ceza İnfaz Kurumu” grubuna giren 6.578.70 m2  güvenlik alanı ve 34.478 metrekare oturum ve bina alanı ile birlikte 41.321.70 m2 toplam alana sahip Ceza İnfaz Kurumumuz hükümlü ve tutukluların barındırıldıkları bölüm ve idari hizmet binalarından oluşmaktadır.

    Hükümlü ve Tutukluların Barındırıldıkları Kısımlar   :

  a) İdari Hizmet Binası          : Bu bina zemin katla beraber 4 katlı olup,zemin katta Kurum personelinin yemekhanesi, mutfak, çamaşırhane, fotoğrafhane, mahkum kabul, Kurum Doktor ve Psikoloğunun ilk görüşme odaları, 1.katta personel giriş, avukat ve ziyaret açık-kapalı görüş yerleri, nöbetçi müdür odası, 2.katta Cumhuriyet Savcısı ve Kurum Müdür odaları, personel kalemi, toplantı salonu, eğitim ve psiko-sosyal servis odaları, İdare Memuru odaları, bilgisayar sistem odası, arşiv, çay ocağı, sekreter odası, kantin, Sorumlu 2.Müdür ve Başmemurluk odaları, revir, kuaför, kütüphane, 3.katta Saymanlık, Genel Bütçe Ambar, İş Yurtları Ambarı, İnfaz, Emanet Para, Mektup Okuma Komisyonu, Santral, Merkez Kumanda Odası ile Teknisyenler Odası bulunmaktadır.

   

  b) Koğuşlar   : A Blok 1 ve 8 nolu odalar, B Blok 1 ve 16 nolu odalar, C Blok 1 ile 14 nolu odalar 36 kişilik olup kapasite 1368 kişiliktir. Ayrıca yaş grubu, mahkeme kararı, yeni tutuklanan, sağlık durumları ve hücre cezaları infaz edilmek üzere; 2 adet 6 kişilik geçici koğuş, 3adet 2 kişilik oda, 2 adet 12 kişilik oda, 1 adet 5 kişilik revir ,41 adet tek kişilik gözlem odaları , 3 adet aile görüşme odaları ve 3 adet sesli ve görüntülü duruşma odaları (SEGBİS odası) bulunmaktadır.

  2- DIŞ VE İÇ GÜVENLİK KONUMU:

  a) Dış Güvenlik :

  Ceza İnfaz Kurumumuzun etrafında 34.478 m2 alanı içine alan 40 Cm kalınlığında ortalama 7 metre yüksekliğinde ihata duvarı, ihata duvarı üzerinde bir metre yüksekliğinde dikenli tel ile İhata duvarı üzerinde iki sıra halinde jiletli tel ile çevrilidir.Ayrıca İhata duvarı üzerinde harekete duyarlı sensörler bulunmaktadır. İlave olarak binanın çatı etrafına jiletli tel yapılmıştır. İhata duvarının dışında ise *** adet nöbetçi kulübesi bulunmaktadır.

  Ayrıca Ceza İnfaz Kurumumuz, Ceza İnfaz Kurumu binası ile ihata duvarı arasına zemin durumuna göre 2 metre derinliğini bulan diyafram duvarı ile çepeçevre çevrilmiştir.

  b) İç Güvenlik ve İdari İşler:

  Ceza İnfaz Kurumumuzun iç güvenliğini İnfaz Koruma Baş Memurları ve İnfaz Koruma Memurları sağlamaktadır. Ceza İnfaz Kurumumuzda dörtlü vardiya usulüne göre görev yapılmaktadır. Kuruma gelen ziyaretçiler duyarlı kapıdan geçtikten sonra görevli memurlar tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmekte, ceza infaz kurumuna girmesi yasak olan herhangi bir maddenin girişine izin verilmemektedir. Mahkum giriş ve çıkışları ile Emtia giriş ve çıkışları ayrı kapılardan yapılmaktadır. Ceza İnfaz Kurumunda Nöbetçi 2.Müdürlerin nezaretinde günde iki defa sayım yapılmaktadır. Sabah 07:00'da havalandırma bahçeleri açılmakta, mevsim koşullarına göre belirlenen saatte havalandırma bahçe kapıları kapatılmaktadır.

  Ceza İnfaz Kurumumuzda 30 günü geçmemek üzere Kurum Personeli ile gerektiğinde Dış güvenlik güçleri ile Genel Arama, münferit zamanlarda ise Nöbetçi 2.Müdür nezaretinde kısmi arama yapılmaktadır. Yapılan genel aramalara Cumhuriyet Savcısı, Jandarma Bölük Komutanı katılmaktadır. Arama sonuçlarına ilişkin bütün tutanaklar özel dosyasında muhafaza edilmektedir. En az altı ayda bir olağanüstü hal plan tatbikatları düzenli olarak yapılmakta ve bu tatbikata Jandarma, Emniyet, Sivil Savunma, İtfaiye ve Sağlık Müdürlüğü iştirak etmektedir.

  Ceza İnfaz Kurumuna gelen ve giden tüm mektuplar, telgraflar ve fakslar mektup okuma komisyonu tarafından incelenmektedir. Sakıncalı görülen yazışmalar hakkında tüzük hükümleri gereğince işlem yapılmaktadır. Kurumumuza dışarıdan gelen kitap, dergi ve basılı yayınlar ceza infaz kurumu Eğitim Birimi tarafından incelenmektedir. Mahkemelerce yasaklama ve toplatılma kararı olmayan basılı yayınlar kuruma alınmaktadır.

  İç güvenlik sistemi olarak kurum ana girişinde ve tutuklu/ hükümlülerin ziyaretçigirişi bölümünde olmak üzere 3 adet duyarlı kapı ve kurum personel girişi, mahkum kabul birimi ve erzak giriş olmak üzere 4 adet X-Ray cihazı ve aramalarda kullanılmak üzere 6 adet faal durumda metal el detektörü bulunmaktadır.

  Kurum içi ve dışı kameralar ile kontrol edilmekte, kamera kayıtları kontrol merkezinde bulunan kayıt cihazları ile kayıt altına alınmaktadır.

  Kurumumuzda müdahale ekibi hazır kıta şeklinde beklemekte, görevliler için 10 adet robokop kıyafet bulunmaktadır. Kurumumuzda meydana gelecek muhtelif olaylar için müdahaleyi bu birim yerine getirmektedir. Aynı zamanda kurumdaki hükümlü tutukluların kurum içi günlük faaliyetlerinin intikalini sağlayan yine ani müdahale ekibidir.

  Ceza İnfaz kurumumuzda barındırılan hükümlü ve tutukluların gruplandırılması, kurumumuz idare ve gözlem kurulu tarafınca mevzuat hükümleri esas alınarak yerine getirilmektedir.

  Adres

  Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. Lepra Hastanesi Yanı No:28 Bakırköy / İstanbul

  Telefon

  212 660 80 26

  212 660 80 27 Fax: 212 660 80 24

  E-Posta

  bakirkoy.kadkcikisaretadalet.gov.tr