Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Psikososyal Servis

   

  Ceza İnfaz Kurumumuzda gerçekleştirilen psiko-sosyal servis faaliyetleri 7 başlık altında toplanabilir.

  1. Tanıma Faaliyetleri

  Ceza İnfaz Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutuklularla BİSİS doğrultusunda görüşülerek kişinin risk ve ihtiyaçları ortaya çıkartılır, yürütülecek iyileştirme süreci planlanır.

  2. Tanıtma Faaliyetleri

  Ceza İnfaz Kuruma gelen hükümlü ve tutuklulara sorumlulukları anlatılır, kurumda bulunan tüm eğitsel ve sosyal faaliyetler tanıtılır, bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilir.

  3. Yönlendirme Faaliyetleri ve Psikolojik Danışmanlık

  BİSİS doğrultusunda, hükümlü ve tutukluların mesleki, kişisel, psikolojik özellikleri ve yetenekleri dikkate alınarak, kendisi ile birlikte yapılan tespitler doğrultusunda ilgili meslek ve sosyal faaliyet alanına yönlendirilmesine yardımcı olunur.
  Hükümlü ve tutuklular arasında tanıma faaliyetleri sırasında psikolojik sorunu bulunanlar tespit edilerek çözümü için gerekli çalışmalar başlatılır. Problemin çözümünde psikolojik danışmanlık, bireysel psikoterapi veya/ve psikiyatrik yardım alması sağlanır.

  4. Koordinasyon ve Konsültasyon Faaliyetleri

  Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların psikolojik ve sosyal durumları infazları süresince, diğer personel ve birimler ile birlikte takip edilir. Ayrıca hükümlü ve tutukluların, topluma geri dönüşlerine engel olan psikolojik, sosyal ve ekonomik problemlerini fark etmelerine, çözmelerine ve çalışarak üstesinden gelebilmelerine destek olunur.

  5. Grup Çalışması
  Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları doğrultusunda öfke kontrol programı; iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik program; sigara, alkol, uyuşturucu, kumarla ilgili SAMBA ve ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik Aile Eğitimi uygulanır.

  6. Personele Yönelik Çalışmalar Ceza İnfaz Kurumu personelinin sorunlarının tespiti yapılıp, gerekli olduğu durumlarda çözüme yönelik grup çalışmaları ya da bireysel görüşmeler yapılır. Ayrıca kurum personeli, yönetim ve hükümlü/tutuklu ilişkilerinin iyileştirilmesi yönünde danışmanlık hizmeti verilir.

  7. Beraberinde Getirilen Çocuklara Yönelik Çalışmalar:

  Ceza İnfaz Kurumuna tutuklu/ hükümlü yanında getirilen 0-6 yaş arası çocukların takibi yapılır, gereken şartları taşıyan çocukların, okul öncesi eğitimlerini ilgili kurum ile koordinasyon içinde yürütülür, çocukların cezaevi şartlarından mümkün olduğunca az etkilenmeleri için ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlamak, ihmale uğrama riski taşıyan çocukları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak üzere idareyi bilgilendirmek

  Adres

  Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. Lepra Hastanesi Yanı No:28 Bakırköy / İstanbul

  Telefon

  212 660 80 26

  212 660 80 27 Fax: 212 660 80 24

  E-Posta

  bakirkoy.kadkcikisaretadalet.gov.tr